Životné prostredie online

jednoduchorýchlosprávne

Online aplikácia pre podnikovú ekológiu
Evidencia a plnenie zákonných povinností
Kompatibilita s mobilnými zariadeniami
Súlad s aktuálnou legislatívou      
Služba za mesačný poplatok
Podpora pre používateľov