Elektronická evidencia odpadov

jednoduchorýchlosprávne

Online aplikácia pre odpady
Elektronický evidenčný list odpadu
Kompatibilita s mobilnými zariadeniami
Súlad s aktuálnou legislatívou      
Služba za mesačný poplatok
Podpora pre používateľov