Pôvodcovia a držitelia odpadov sú do 28. februára nasledujúceho roka povinní podať ročné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok. Prinášame vám niekoľko tipov na jednoduché a rýchle vytvorenie ohlásenia a jeho efektívne elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

1. Vytvorte elektronickú evidenciu odpadov

Prostredníctvom online aplikácie EnviSys si jednoducho vytvoríte elektronické evidenčné listy odpadu (ELO). Ak ste odpad doteraz evidovali v exceli či v papierovej forme, údaje do elektronických ELO zadáte rýchlo vďaka funkcii kopírovania riadkov. Pre automatické vytvorenie ohlásenia v aplikácii dokonca nemusíte preklápať všetky záznamy z vašich pôvodných ELO. Do elektronických ELO v aplikácii stačí zadať len súčty hmotností zo stĺpcov vznik/príjem a nakladanie a to podľa jednotlivých kódov nakladania a nasledujúcich držiteľoch. Ušetríte si tým veľa času.

2. Vytvorte elektronické ohlásenie

Kompletné elektronické ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním vytvoríte v online aplikácii EnviSys jedným klikom. Nezáleží na tom, či ste pôvodca odpadu alebo jeho držiteľ, aplikácia vytvorí za okamih ohlásenia vo formáte PDF a v súlade s platnou legislatívou pre všetky kódy činností.

3. Podajte ohlásenie elektronicky

Súbor s ohlásením vo formáte PDF podajte vášmu okresnému úradu elektronicky. Využite na to formulár všeobecnej agendy na Ústrednom portáli verejnej správy – ÚPVS (www.slovensko.sk), ku ktorému ohlásenie priložíte a podpíšete zaručeným elektronickým podpisom. Po doručení ohlásenia, vám okresný úrad zašle doručenku, ktorou potvrdí jeho prijatie. Ohlásenie v papierovej forme tak už nie je potrebné zasielať úradu poštou.

4. Archivujte elektronicky

Dokumenty súvisiace s podaním si uložte a archivujte elektronicky po dobu 5 rokov. Ide o súbor s ohlásením vo formáte PDF, súbor s ohlásením vo formáte XZEP podpísaný zaručeným elektronickým podpisom a súbor s doručenkou vo formáte PDF.

Máte otázky, návrhy alebo komentáre? Adresujte ich nášmu expertnému tímu enviro poradcov: enviro.guru@envisys.sk.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas