Odpadoví hospodári, poradcovia alebo používatelia online aplikácie EnviSys už môžu aj na Slovensku využiť služby digitálneho odpadového trhoviska Cyrkl, ktoré spája viac ako 2000 firiem v strednej Európe a zahraničí.

Po úspešnom uvedení v Českej republike a spolupráci so spoločnosťami ako IKEA, Škoda Auto a Lidl sa Cyrkl zameriava aj na slovenské firmy. Tým ponúka služby súvisiace s vyhľadávaním odpadových materiálov priamo na Slovensku. Použitím pokročilých digitálnych nástrojov pomáha prepájať dopyt a ponuku po odpadoch, druhotných surovinách, vedľajších produktoch z výroby a nevyužívaných materiáloch s cieľom ich zotrvania v obehu. Vďaka inovatívnemu prepájaniu firiem sa na platforme predalo už 23 750 ton odpadu a ušetrilo 72 000 ton CO2.

Podľa štatistických údajov vzniklo v roku 2018 na Slovensku spolu až 13 478 036 ton odpadov, z ktorých až 24,4 % skončilo na skládkach. Cyrkl spoluprácou s dôležitými recyklátormi a spracovateľmi surovín zabezpečuje, aby svoje využitie našlo čo najviac ponúkaných odpadových materiálov a znížil sa tak ich objem smerujúci na skládky a do spaľovní. Prostredníctvom Cyrkl obchoduje so svojimi odpadovými materiálmi na Slovensku už viac ako 250 firiem, recyklátorov či spracovateľov.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas