V rámci pripravovanej elektronizácie evidencie odpadov na Slovensku, ktorá má prebiehať prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) sme 8. 10. 2020 oslovili ministra životného prostredia Jána Budaja otvoreným listom.

Termín zavedenia elektronickej evidencie v ISOH bol parlamentom posunutý o rok t. j. z 1. 1. 2021 na 1. 1. 2022. Získali sme tak čas nevyhnutný na testovanie prepojenia našej aplikácie s ISOH.

Testovaniu integrácie s ISOH musí predchádzať zverejnenie novely vyhlášky 366/2015 Z. z. o novom spôsobe vedenia priebežnej evidencie zo strany Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Podklady od MŽP pre prvotný návrh vyhlášky, ktoré sme mali možnosť si podrobnejšie naštudovať, však z nášho pohľadu negarantujú dostatočnú mieru naplnenia cieľov digitalizácie evidencie odpadov.

Spolu s ďalšími prevádzkovateľmi evidenčných softvérov sme preto MŽP ponúkli spoluprácu. Našim spoločným cieľom je, aby elektronická evidencia a ohlasovanie odpadov v ISOH fungovali dobre už od ich prvotného spustenia a splnili účel, ktorý od nich ministerstvo ako aj verejnosť očakáva.

Prečítajte si celý otvorený list ministrovi životného prostredia.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého kto chce ušetriť čas