Aktualizácia k 28. 11. 2022: Evidencia a ohlasovanie odpadov cez ISOH od 1.1.2024

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť podľa zákona o odpadoch sa má začať vykonávať prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva – ISOH až od 1. januára 2023.

Uvádza tak vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý má byť v NR SR prerokovaný na jej septembrovej schôdzi.

Ak bude novelizačný bod č. 16 schválený, dátum povinnosti elektronickej evidencie odpadov a ich ohlasovania prostredníctvom ISOH bude posunutý z 1.1.2022 na nový termín 1.1.2023. Ide nie len o logický, ale najmä nevyhnutný krok k tomu, aby mohla byť elektronická evidencia a ohlasovanie údajov prostredníctvom ISOH úspešne otestované a zavedené do praxe.

MŽP SR aktuálne pracuje na novej vyhláške o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Samotná povinnosť ohlasovania údajov z evidencie odpadov do ISOH by mala byť stanovená štvrťročne. Tím online aplikácie EnviSys je súčasťou skupiny expertov na úspešnú integráciu jednotlivých systémov s ISOH, ktorú zriadilo ministerstvo.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas