Aplikácia

Prečo EnviSys?

Pretože má množstvo užitočných funkcií a je vždy v súlade s legislatívou. Vyskúšajte prvých 90 dní zdarma.

Jednoduchosť

Prácu s aplikáciou zvládnu aj úplní začiatočníci v odpadovom hospodárstve. Profesionálom výrazne uľahčí prácu.

Rýchlosť

Pri evidovaní odpadu využijete jednoduché vytváranie záznamov a ohlásenie vytvoríte na 1 klik.

Spoľahlivosť

Automatická kontrola údajov v evidenčných listoch odpadu odhalí prípadné chyby v evidencii.

Prejsť na aplikáciu

Odporúčame

Pre koho je aplikácia EnviSys určená?

Pre každého, kto chce ušetriť čas a evidovať odpady jednoducho, rýchlo a správne.

Client type image

Firmy a živnostníci

Či ste malá firma alebo obchodný reťazec, elektronickou evidenciou ušetríte veľa času.

Viac o aplikácii
Client type image

Obce a mestá

Digitalizácia odpadového hospodárstva sa dotkne každej samosprávy. Pripravte sa na ňu.

Viac o aplikácii
Client type image

Poradcovia

Prehľadné reporty a štatistiky či jednoduché zdieľanie dát ocení nejeden profesionál.

Viac o aplikácii
Client type image

Firmy a živnostníci

Či ste malá firma alebo obchodný reťazec, elektronickou evidenciou ušetríte veľa času.

Viac o aplikácii
Client type image

Obce a mestá

Digitalizácia odpadového hospodárstva sa dotkne každej samosprávy. Pripravte sa na ňu.

Viac o aplikácii
Client type image

Poradcovia

Prehľadné reporty a štatistiky či jednoduché zdieľanie dát ocení nejeden profesionál.

Viac o aplikácii

Jednoducho

Rýchlo

Spoľahlivo

Povinnosti

Poznáte vaše povinnosti zo zákona o odpadoch?

Už ich nemusíte zdĺhavo študovať, urobili sme to za vás.

Evidovať odpady

 • každý podnikateľ, mesto alebo obec
 • od 1 gramu akéhokoľvek odpadu
 • pravidelne, min. 1-krát mesačne
Prejsť na aplikáciu

Ohlasovať odpady

 • do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok
 • od 0,05 t nebezpečných alebo 1 t ostatných odpadov
 • bez ohľadu na množstvo - príloha č. 3 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.
Prejsť na aplikáciu

Ďalšie povinnosti

 • oprávnenia na odber odpadov - servisné, stavebné práce a i.
 • súhlasy na zmiešavanie odpadov a odovzdávanie do domácnosti
 • správne označovanie odpadov a i.
Prejsť na aplikáciu

od 59,20 € ročne

Vyskúšam aplikáciu

Evidujte odpady v aplikácii sami - jednoducho, rýchlo a správne. Vytvorte si ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním na 1 klik a využite množstvo užitočných funkcií aplikácie, ktorá je vždy v súlade s legislatívou.

Získate:

 • Istotu správneho plnenia zákonných povinností v oblasti odpadového hospodárstva
 • Odbremenenie od náročnej administratívy v oblasti odpadov
 • Minimalizáciu rizika sankcií zo strany štátnych kontrolných orgánov
 • Množstvo užitočných funkcií a je vždy v súlade s legislatívou.
 • Prvých 90 dní zdarma
Prejsť na aplikáciu

od 150 € ročne

Nechám to na vás

Spracujeme vám evidenciu odpadu na evidenčných listoch odpadu - ELO a vypracujeme ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Zabezpečíme podanie ohlásenia okresnému úradu do 28. februára vo vašom mene za vás.

Získate:

 • Vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Spracovanie evidencie odpadu na evidenčných listoch odpadu
 • Elektronické podanie ročného ohlásenia okresnému úradu
 • Ročný prístupu do online aplikácie
Objednať službu

O nás

Aplikácia od poradcov

Za vývojom aplikácie EnviSys stoja od samého začiatku environmentálni konzultanti a poradcovia v odpadovom hospodárstve s bohatými skúsenosťami a dlhoročnou praxou.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas