Ako mnohí vieme, správne vedenie evidencie odpadov je nielen odborne náročná ale často aj komplikovaná činnosť. Prax a skúsenosti sú v tomto prípade doslova nevyhnutné.

Aby sme vedenie evidenčných listov odpadu (ELO) v aplikácii EnviSys jej používateľom čo najviac uľahčili a zároveň s nimi zdieľali naše odborné „know-how“, vyvinuli sme systém automatickej kontroly údajov zapísaných v ELO. Táto skvelá pomôcka za vás, bez nutnosti jej spúšťania alebo iných zásahov používateľa, skontroluje správnosť vyplnenia každého riadku v ELO.

Už pri zapisovaní údajov do ELO systém automaticky kontroluje, či je zadávaný riadok v poriadku a či sa zhoduje s niektorou kombináciou „povolených hodnôt“. Ak áno, takýto riadok systém automaticky označí symbolom ako správny. V prípade, že systém identifikuje chybu, označí daný riadok červeným výkričníkom . Pre zobrazenie konkrétnej chyby a návrhu jej opravy stačí posunúť kurzor myši na daný symbol. Používateľ je tak okamžite informovaný o správnosti vyplnenia hodnôt v riadku ako aj o návrhoch na opravu nesprávne zadaných hodnôt. Políčka, ktorých zadanie sa v aktuálnom riadku od používateľa očakáva, sú postupne zvýrazňované červeným pozadím. Používateľ je tak systémom spontánne vedený k správnemu vypĺňaniu jednotlivých hodnôt v riadku ELO.

V prípade, ak systém nevie posúdiť, či je daný riadok v ELO v poriadku, zobrazí symbol . V takom prípade odporúčame, aby ste sa so žiadosťou o radu obrátili priamo na náš expertný tím enviro poradcov: enviro.guru@envisys.sk.

Záznamy o kontrole údajov v ELO ostávajú uložené aj po zatvorení aplikácie. Výsledok automatickej kontroly údajov je možné vidieť i v zozname ELO konkrétnej prevádzkarne, kde je v prvom stĺpci zobrazený príslušný symbol s textovou nápoveďou. Systém dokáže automaticky skontrolovať väčšinu „povolených hodnôt“ pre kód činnosti P – pôvodca. V nasledujúcich verziách aplikácie bude systém rozšírený aj o kontroly ďalších kódov činností (V, M, R, D, O, S).

Inteligentný systém automatickej kontroly údajov ocenia hlavne používatelia, ktorí sa nevenujú evidencii odpadov „denne“ ako aj laici, ktorí uvítajú expertný dohľad nad vedením evidencie a kontrolu údajov zapísaných v ELO. Profesionáli v odpadovom hospodárstve získajú istotu, že ich ELO sú vedené v zmysle zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.

Vyskúšajte si aplikáciu na 30 dní zadarmo!

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas