Aj počas ostatných 3 mesiacov sme aplikáciu upravovali, ladili a vylepšovali. Nižšie vám prinášame zoznam tých najdôležitejších noviniek.

Evidencia v ELO v gramoch

V praxi sa vyskytlo zopár prípadov, keď ste potrebovali zaevidovať menej ako 1 kg odpadu (napr. 0,0005 tony), čo doteraz možné nebolo. Aplikáciu sme preto upravili tak, aby umožňovala zaevidovať odpad už of 1 gramu avšak v určených jednotkách – tonách (t. j. 0,000001 tony). Ak je na vašich vážnych lístkoch uvedená hmotnosť odpadu na 6 desatinných miest, odteraz ju môžete v aplikácii takto evidovať. Toto nastavenie vám radi zmeníme na požiadanie. Ročné ohlásenie bude v takomto prípade taktiež obsahovať 6 desatinných miest.

Legislatívne zmeny

V rámci legislatívnych zmien platných od 1. 1. 2021 sme začiatkom roka zrušili kódy nakladania TÚ a PO a pridali novú skratku SZ. Po novom sa už SZ – spätné zasypávanie eviduje pod kódom činnosti R (zhodnocovanie odpadov), konkrétne s kódom nakladania R3, alebo R5 v súlade s vydaným súhlasom. Odpad, ktorý prešiel prípravou na opätovné použitie – PO je možné evidovať taktiež len pod kódom činnosti R, s kódmi nakladania R3, R4 a R5, takisto v súlade s príslušným rozhodnutím okresného úradu.

Skratka DO – kontrola riadku ELO

Správny spôsob vypĺňania a kontroly riadku ELO sme upravili tak, aby sa pri odovzdávaní odpadu do domácnosti nevyžadovalo vyplnenie skratky DO. Stačí vyplniť kód nakladania DO a v poznámke uviesť príslušný súhlas. V ročnom ohlásení sa skratka DO vyplní automaticky.

Nové Q&A

Za posledné obdobie ste nás zasypali množstvom otázok. Všetky sme ich zaznamenali a okrem ich zodpovedania sme ich uverejnili aj v sekcii Otázky a odpovede – Q&A, aby slúžili aj ostatným používateľom. Ak vám v aplikácii stále niečo chýba alebo máte otázky, neváhajte a kontaktujte nás.

Príprava na ISOH

Aj keď je informácii k Informačnému systému odpadového hospodárstva – ISOH zatiaľ žalostne málo, postupne sa na jeho zaverenie pripravujeme. Zapojili sme sa do expertného tímu, ktorý rieši prepojenie evidenčných aplikácií so štátnym ISOH-om. Zatiaľ čo sa my pripravujeme na ISOH, vy môžete pokojne popíjať kávu :)

Nový hromadný export

Ak potrebujete s dátami z ELO robiť pokročilé analýzy, pripravili sme pre vás export dát za všetky ELO a všetky prevádzky do jedného súboru (CSV). Táto funkcia ušetrí veľa času a námahy hlavne sieťovým klientom a obchodným reťazcom s veľkým počtom prevádzok. Na 1 klik vyexportujete z aplikácie všetky dáta a druhým klikom si z nich v Exceli vyskladáte prehľad alebo graf, aký potrebujete. Jednoducho si tak vytvoríte napríklad sumár za jednotlivé prevádzky, nasledujúcich držiteľov a mnohé ďalšie.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas