Optimalizácia a vylepšenia ELO

Pri kopírovaní väčšieho množstva riadkov v evidenčnom liste odpadu (ELO) rýchlo po sebe, sa v niektorých prípadoch sporadicky vyskytoval problém s výberom dátumu na takto vytvorených riadkoch. Pristúpili sme preto k reinžinieringu a optimalizácii tohto procesu, čo by malo priniesť rýchlejšiu a plynulejšiu prácu v ELO.

Aktualizované VOP

Na základe doterajších viac ako 7 ročných skúseností a praxe s prevádzkovaním aplikácie sme aktualizovali jej všeobecné obchodné podmienky (VOP).

Nové úpravy v bodoch 2.1, 4.12, 4.14 a 7.4 sledujú precíznejšiu úpravu práv a povinností týkajúcu sa ochrany údajov nahrávaných do aplikácie, pri ktorých používateľ plní evidenčné a ohlasovacie povinnosti v zmysle zákona o odpadoch za tretiu osobu z jej poverenia (napríklad na základe mandátnej zmluvy).

Nové VOP budú účinné od 1. 6. 2024 s tým, že záväznosť nových VOP pre používateľa, fikcia súhlasu ako aj jeho práva spojené so zmenou VOP sú upravené v bode 8.5.

Ako na odpady v autoservise a pneuservise - blog

V prípade, že ste prevádzkovateľom autoservisu alebo pneuservisu, pripravili sme pre vás krátky návod - Ako na odpady v autoservise a pneuservise. Ten vás prevedie povinnosťami - ako správne zaradiť odpady podľa Katalógu odpadov, ako ich správne zhromažďovať a označovať. Poskytne vám základné informácie o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti ako aj informáciu, komu môžete odpad odovzdať.

Konferencia ODPADY 2024

Aj tento rok vás ako mediálny partner pozývame na konferenciu ODPADY 2024, ktorej 12. ročník sa uskutoční 20. - 21. 6. 2024 v Hoteli Holiday Inn v Žiline ako aj online na platforme YouTube.

Dvojdňová odborná konferencia prináša aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, zberových spoločností, OZV, recyklátorov a spracovateľov odpadu, zástupcovia firiem a výrobných podnikov, poradcovia a konzultanti.
Viac informácií a prihlášku nájdete na webe konferencie ODPADY 2024.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas