Vedenie evidencie V – zber odpadov

Na základe konzultácií s Ministerstvom životného prostredia SR ako aj ďalšími nezávislými odborníkmi sme upravili systém automatickej kontroly údajov v evidenčnom liste odpadu (ELO) pre kód činnosti V – zber odpadov vrátane mobilného zberu.

Aplikácia po novom v stĺpci vznik/príjem vyhodnocuje ako správny kód nakladania V alebo Z. Do ročného ohlásenia sa prenesie ten kód nakladania, ktorý si používateľ zvolí v ELO. Zostatok z predchádzajúceho roka (ZPR) a zostatok z roka, za ktorý sa podáva ohlásenie (ZO), sa v ohlásení uvádzajú s kódom nakladania Z.

Aktualizovaný katalóg odpadov

Online katalóg odpadov sme aktualizovali o nové príklady rôznych druhov elektroodpadu. Nájdete v ňom napríklad vyradené chladničky, mrazničky, klimatizačné zariadenia, hodinky, váhy, elektronické cigarety, minipočítače či erotické pomôcky. :)

Jarné novinky aplikácie EnviSys.sk

Vedeli ste, že online katalóg odpadov je dostupný aj bez nutnosti prihlásenia sa do aplikácie na adrese www.katalogodpadov.sk? Navyše si v ňom môžete vytvoriť vlastný zoznam odpadov, kliknutím na symbol hviezdičky, ktorá sa nachádza pri každom druhu odpadu. Zoznam si následne zobrazíte pomocou ovládača v pravej dolnej časti obrazovky. Takýto zoznam môžete využiť pri príprave žiadostí o rôzne druhy oprávnení (registrácia, súhlas, autorizácia) alebo na jeho prezentovanie manažmentu či klientom.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas