Ako mediálny partner vás pozývame na 6. ročník konferencie APEL 2022 – Aktuálne požiadavky enviro legislatívy, ktorá sa uskutoční 8. 12. 2022 v Bratislave. Program konferencie zo série e+ zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2022, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch Ministerstva životného prostredia SR na rok 2023.

Tematické okruhy konferencie:

Konferencia sa uskutoční prezenčne v Bratislave v Hoteli Devín a zároveň online prostredníctvom YouTube. Bližšie informácie o programe ako aj prihlášku nájdete na www.ekonferencie.sk/apel. Srdečne vás na ňu pozývame.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas