Radi by sme Vás informovali o novinke v aplikácii, ktorou je kopírovanie riadkov v evidenčných listov odpadu (ELO).

Funkciu kopírovania riadkov nájdete vo všetkých ELO na začiatku každého riadku:

Stačí, ak si vyberiete riadok, ktorý chcete kopírovať a po kliknutí na ikonku „Kopírovať riadok" systém vytvorí nový riadok s rovnakými hodnotami, ktorý navyše dočasne označí zeleným podfarbením (kvôli jednoduchšiemu rozlíšeniu). Opakovaným stláčaním ikonky „Kopírovať riadok" systém viacnásobne skopíruje daný riadok. Funkcia kopírovania riadkov umožňuje rýchle zadávanie predvyplnených riadkov do ELO, ktoré môže následne používateľ podľa potreby upraviť (napr. dátum, hmotnosť). Celkovo sa tým výrazne zrýchli samotná evidencia odpadov.

Prajeme Vám príjemné používanie aplikácie.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas