Po niekoľkých mesiacoch intenzívneho vývoja by sme Vám dnes radi predstavili novinku aplikácie EnviSys, ktorou je inteligentný systém automatickej kontroly údajov v evidenčných listoch odpadu (ELO).

Aby sme Vám vedenie ELO ešte viac uľahčili, rozhodli sme sa zdieľať naše odborné „know-how“ prostredníctvom systému automatickej kontroly údajov zapísaných v ELO. Táto skvelá pomôcka za Vás skontroluje správnosť vyplnenia každého riadku v ELO a to aj bez nutnosti jej spúšťania.

Pri zapisovaní údajov do ELO systém v reálnom čase kontroluje, či je zadávaný riadok v poriadku, či sa zhoduje s niektorou z povolených kombinácií hodnôt. Ak áno, takýto riadok systém automaticky označí zelenou fajkou ako správny. V prípade, že systém identifikuje chybu, označí daný riadok červeným výkričníkom.

Označenie chybných riadkov môžete pohodlne skontrolovať aj v zozname ELO, kde v prípade chyby systém takisto zobrazí červený výkričník. Ak je všetko v poriadku, systém zobrazí zelenú fajku.

Prajeme Vám príjemné používanie aplikácie.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas