Zariadenia – nová agenda

Do aplikácie sme pridali kompletne novú agendu zariadení pre kódy činností V, R, D. Využijú ju napríklad zberové spoločnosti. Aktualizovali sme aj Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Generovanie všetkých Ohlásení prebieha na jeden klik.

ELO – nový atribút

Do evidenčných listov odpadu (ELO) sme pridali nový atribút – Zahrnúť do ohlásenia (Áno/Nie). Nastavíte si ním, či sa konkrétny ELO zobrazí, alebo nezobrazí v Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Využijú to najmä tí pôvodcovia, ktorí si evidujú aj komunálne odpady (za pôvodcu ich ohlasuje obec).

Prajeme Vám príjemné používanie aplikácie.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas