Na základe požiadavky užívateľov sme do aplikácie pridali možnosť uzamknúť obdobie a zabrániť tak nežiadúcim zmenám v evidencii odpadu. Túto funkciu využijete napríklad v prípade skontrolovaného obdobia, z ktorého ste už vytvorili Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nie je žiadúce, aby sa v ňom vykonávali akékoľvek zmeny v budúcnosti.

Keď aktivujete fukciu Uzamknúť obdobie, v uzamknutom období nebude možné vykonať zmeny v evidenčných listoch odpadu, pridať nový evidenčný list ani preniesť zostatky. Naopak, možnosť vytvoriť Ohlásenie v uzamknutom období zostane naďalej aktívna. Zámok obdobia je možné kedykoľvek zrušiť a zmeny v ňom povoliť. Uzamknutím obdobia ochránite vaše skompletizované a uzavreté údaje pred nežiadúcimi zmenami.

Prajeme Vám príjemné používanie aplikácie.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas