Dashboard 

Vytvorili sme novú obrazovku prehľadu (Dashboard) s informáciami a grafmi o vzniku jednotlivých kategórií odpadu ako aj s prehľadom o odpade prenesenom z predchádzajúceho roka (ZPR), jeho vzniku, nakladaní a zostatku v aktuálnom roku a to pre prevádzkareň ako aj celú organizáciu. Rýchlo tak získate prehľad o manažmente odpadov. Dashboard tiež obsahuje funkciu rýchly prístup a centrum upozornení (viac nižšie).

Nastavenie úvodnej obrazovky

Pridali sme novú funkciu, pomocou ktorej si nastavíte úvodnú stránku (home page), ktorá sa vám zobrazí po prihlásení do aplikácie ako prvá. Ako úvodnú stránku si v súčasnosti môžete nastaviť Dashboard, alebo Evidenčné list odpadu. V budúcnosti k nim pribudnú ďalšie stránky aplikácie.

Rýchly prístup

Na obrazovku Dashboard sme pridali ikonky rýchleho prístupu k týmto funkciám: Evidenčné listy odpadov, Ohlásenie, Nasledujúci držitelia a Súhlasy. Jednotlivé funkcie sú tak prístupné po prihlásení sa do aplikácie na 1 klik.

Vynovené ľavé menu

Dizajn ikoniek ľavého menu sme zjednotili a pridali ikonku Dashboard. Zároveň sme zmenili ikonku modulu odpadového hospodárstva, aby bola jednoznačnejšia a ľahšie rozpoznateľná.

Centrum upozornení

Na obrazovke Dashboard pribudlo aj nové Centrum upozornení, v ktorom budú zobrazované rôzne dôležité informácie a upozornenia ako napríklad maximálne množstvá odpadov jednotlivých súhlasov (limity) alebo informácie k úhrade faktúry za používanie aplikácie.


Prajeme Vám príjemné používanie aplikácie.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého kto chce ušetriť čas