Pre zefektívnenie práce sme do aplikácie pridali novú funkciu vytvorenia nulových evidenčných listov odpadu (ELO) pri prenose zostatkov z predchádzajúceho roka.

Pomocou funkcie „Vytvoriť aj nulové ELO“ si môžete nastaviť, aby vám systém vytvoril v novom roku aj ELO, ktoré majú nulový zostatok t.j. vyrovnanú alebo nulovú bilanciu hmotnosti vznik/príjem a nakladanie. Ušetríte si tak čas s vytváraním týchto ELO v novom roku.

Zostatky z predchádzajúceho roka (ZPR) sa prenášajú len pri kóde činnosti: P (pôvodca odpadu), V (zber odpadov, vrátane mobilného zberu), R (zhodnocovanie odpadu) a D (zneškodňovanie odpadu).

Pri kóde činnosti: M (držiteľ odpadu), O (obchodník) a S (sprostredkovateľ) sa zostatky neprenášajú, keďže nemôžu reálne vzniknúť. Pri týchto kódoch činností sa v aktuálnom roku vytvoria len prázdne (nulové) ELO. V tomto prípade je potrebné nastaviť voľbu „Vytvoriť aj nulové ELO“ na hodnotu „Áno“.

Pomocou tejto funkcie zvládnete prechod do nového roka na jeden klik. Prenos zostatkov môžete navyše spustiť aj viackrát a systém vždy nastaví počiatočné stavy zostatkov ZPR podľa aktuálnych údajov v predchádzajúcom roku. ELO v novom roku si tak môžete vytvoriť už hneď v januári a viesť evidenciu bez ohľadu na to, či ste predchádzajúci rok už uzavreli.

Prajeme Vám príjemné používanie aplikácie.