Aby sme prácu v aplikácii ešte viac uľahčili a zrýchlili, pridali sme novú funkciu – Hromadné vytvorenie ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Ocenia ju najmä obchodné reťazce, sieťoví operátori alebo firmy s väčším počtom prevádzok. Stačí jeden klikohlásenia za všetky prevádzky danej organizácie sa vytvoria naraz. Výsledný ZIP súbor, ktorý si stiahnete, obsahuje ohlásenia jednotlivých prevádzok v PDF formáte.

Nemusíte sa už preklikávať medzi jednotlivými prevádzkami a vytvárať za ne ohlásenia po jednom. Hromadným generovaním ohlásení ušetríte veľa času.

Novú funkciu nájdete pod položkou Hromadné exporty v pravom hornom menu.

Prajeme vám príjemné používanie aplikácie.