Od polovice januára sme sa spojili s online aplikáciou EVOD.sk, čím sme rozšírili a vytvorili ešte kvalitnejší poradenský tím. Posilní sa tým odborné zázemie ako aj dlhodobé prevádzkovanie aplikácie. Spolupráca pozitívne prispeje k jej ďalšiemu rozvoju vrátane pripravovaného prepojenia s Informačným systémom odpadového hospodárstva (ISOH), ktorý, v rámci rozbehnutej digitalizácie tohto odvetvia, buduje Ministerstvo životného prostredia SR.

Medzi odborných poradcov aplikácie sa zaradil Peter Gallovič – expert na odpadové hospodárstvo s bohatými skúsenosťami a dlhoročnou praxou, ktorý v minulosti pôsobil aj ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR.

Do tímu prišiel aj Tomáš Falb – projektový manažér EVOD, ktorý má bohaté praktické skúsenosti z firiem pôsobiacich v odpadovom hospodárstve predovšetkým v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

Aplikácia EVOD vznikla v roku 2016 a ako jedna z prvých priniesla firmám možnosť online elektronickej evidencie odpadov. V roku 2017 aplikácia získala ocenenie v súťaži Zlatý mravec v kategórii Inovatívne riešenie. Do roku 2019 ju využívali desiatky firemných klientov.

Keďže aplikácia EVOD je z používateľského hľadiska veľmi podobná aplikácii EnviSys, používatelia EVOD môžu od nového roka plynulo a bez problémov pokračovať v evidencii odpadov v prostredí EnviSys.