Koncom minulého roka bola oficiálne uvoľnéná nová verzia programovacieho jazyka PHP 7.2, ktorá prináša nové vlastnosti, funkcie a vylepšenia. Aktuálnu verziu jadra našej aplikácie bežiacej na PHP 5 sme preto v apríli 2020 aktualizovali na verziu PHP 7.2.

Tento upgrade priniesol nie len zvýšenie bezpečnosti aplikácie, ale najmä jej podstatné zrýchlenie. V niektorých prípadoch až o 60 % rýchlejšie spracovanie výstupov.

Veríme, že toto vylepšenie zvýši používateľský komfort aplikácie.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas