Do aplikácie sme pridali ďalšiu službu – online katalóg odpadov. Obsahuje niekoľko užitočných funkcií, ktoré uľahčia zaraďovanie odpadov ako aj zjednodušia prácu nejednému laikovi či profesionálovi.

Online katalóg odpadov môžete využiť bez nutnosti registrácie v aplikácii. Jeho verejná verzia je dostupná na adrese www.envisys.sk/katalog-odpadov-online. Prihlásení používatelia však získajú funkciu navyše. Viac o novom katalógu odpadov sa dozviete v blogu: Online katalóg odpadov.

Okrem nového katalógu odpadov sme v spolupráci so spoločnosťou EPA Plus pre používateľov aplikácie pripravili zľavu na služby v oblasti nakladania so zdravotnými a inými nebezpečnými odpadmi. Viac informácii nájdete v aplikácii v časti Moje bonusy.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas