Pre zrýchlenie evidencie odpadov sme do evidenčných listov odpadu (ELO) v aplikácii pridali novú funkciu vytvorenia riadku zhromažďovania na 1 klik.

Funkciu privítajú najmä pôvodcovia odpadu, ale aj jeho držitelia, či osoby vykonávajúce zber alebo obchodníci a sprostredkovatelia.

Stačí, ak odpady do ELO zaevidujete na základe dokladov o ich odbere (napr. vážnych lístkov, sprievodných listov nebezpečného odpadu a pod.), t. j. do nového riadku zapíšete len dátum, hmotnosť – nakladanie, nasledujúceho držiteľa a skratku a kliknutím na ikonku v tomto riadku automaticky vytvoríte nový riadok zhromažďovania. Tento riadok bude obsahovať rovnaký dátum, rovnakú hmotnosť avšak uvedenú v poli vznik/príjem a kód nakladania – Z (zhromažďovanie).

Pôvodca odpadu (P) má tak evidenciu hotovú, ostatní (M, V, O, S) ešte doplnia konkrétneho predchádzajúceho držiteľa a skratku.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas