Dňa 25. 10. 2022 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená nová a dlho očakávaná Vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Vyhláška nadväzuje na § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý bol novelizovaný k 30. 6. 2022 a jeho zmena súvisí s tzv. reformou stavebných odpadov.

Novinky vo vyhláške

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas