O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...... 2019 z .... 2019, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská.


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...... 2019 z .... 2019, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky.


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...... 2019 z .... 2019, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky.


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...... 2019 z .... 2019, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky.


Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas