V

Vyhláška č. 89/2024 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Aktuálne štádium: vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Ísť na predpis

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas