O nás

Aplikácia od poradcov

Peter Socháň
Peter Socháň
Odborník na environmentálny manažment a odborne spôsobilá osoba v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Peter Gallovič
Peter Gallovič
Expert na odpadové hospodárstvo. Pôsobil ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR.
Elena Socháňová
Elena Socháňová
Špecialistka na odpadové hospodárstvo. Dlhodobo sa venuje poradensko-konzultačnej činnosti v oblasti životného prostredia.
Viliam Kyselovič
Viliam Kyselovič
IT profesionál. Má dlhoročné skúsenosti s vývojom, správou a udržiavaním IT aplikácií. Informačným systémom sa venuje počas celej profesionálnej kariéry.
Tomáš Falb
Tomáš Falb
Má bohaté praktické skúsenosti z firiem pôsobiacich v odpadovom hospodárstve predovšetkým v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
Vaše Meno?
Vaše Meno?
Ste environmentálny konzultant alebo poradca v odpadovom hospodárstve a chcete prispieť k vývoju odpadovej aplikácie? Pridajte sa k nám!

História EnviSys

Príbeh EnviSys

Poradcovia stojaci za vývojom aplikácie EnviSys sa už vyše dve desaťročia zaoberajú poskytovaním poradensko-konzultačných služieb v oblasti životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo.

Zámer vytvorenia online aplikácie vznikol z potreby uľahčenia, zjednodušenia a zrýchlenia práce samotných poradcov. Jej výhody teraz poskytujeme aj ostatným - firmám, živnostníkom, štátnej a verejnej správe na celom Slovensku.

Aplikácia EVOD, ktorá sa v roku 2020 zlúčila s aplikáciou EnviSys, získala ocenenie v súťaži ZLATÝ MRAVEC 2017 v kategórii Inovatívne riešenie.

od 59,20 € ročne

Vyskúšam aplikáciu

Evidujte odpady v aplikácii sami - jednoducho, rýchlo a správne. Vytvorte si ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním na 1 klik a využite množstvo užitočných funkcií aplikácie, ktorá je vždy v súlade s legislatívou.

Získate:

  • Istotu správneho plnenia zákonných povinností v oblasti odpadového hospodárstva
  • Odbremenenie od náročnej administratívy v oblasti odpadov
  • Minimalizáciu rizika sankcií zo strany štátnych kontrolných orgánov
  • Množstvo užitočných funkcií a je vždy v súlade s legislatívou.
  • Prvých 90 dní zdarma
Prejsť na aplikáciu

od 150 € ročne

Nechám to na vás

Spracujeme vám evidenciu odpadu na evidenčných listoch odpadu - ELO a vypracujeme ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Zabezpečíme podanie ohlásenia okresnému úradu do 28. februára vo vašom mene za vás.

Získate:

  • Vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
  • Spracovanie evidencie odpadu na evidenčných listoch odpadu
  • Elektronické podanie ročného ohlásenia okresnému úradu
  • Ročný prístupu do online aplikácie
Objednať službu

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas