Otázky a odpovede

Téma: Chyba pri prenose zostatkov ZPR

Q&A

Systém neprenáša zostatky z predchádzajúceho roka (ZPR).

Systém pri prenose zostatkov ZPR kontroluje, či existujú evidenčné listy odpadu (ELO) na prenos, ktoré majú zostatok menší ako nula t.j. záporný zostatok. Ak také ELO existujú, je potrebné ich skontrolovať a údaje v nich opraviť. Následne systém kontroluje, či neexistuje v jednotlivých ELO aj záporný zostatok v kombinácii sklad a nádoba. Zo skladu a nádoby nemôžeme vyviezť viac odpadu (t.j. nakladať s ním), ako sme do nich umiestnili. Potrebné je skontrolovať, či všetky odpady ktoré v sklade a nádobe vznikli, sa z nich aj vyviezli (nakladalo sa s nimi). Pozor na sklady / nádoby s rovnakým názvom (v ELO sa javia ako totožné), no pre systém ide o rozdielne sklady / nádoby. Zoznam skladov si môžete skontrolovať na tomto odkaze: https://envisys.sk/webapp/list-warehouses. Zoznam nádob nájdete na tomto odkaze: https://envisys.sk/webapp/list-containers. V prípade existencie duplicity v názve skladu / nádoby, zmeňte názov duplicitného záznamu a následne upravte / zjednoťte sklad alebo nádobu aj v ELO.