Otázky a odpovede

Téma: Evidenčný list odpadu

Q&A

Prečo nie je v ročnom ohlásení pri kóde nakladania - DO vyplnená kolónka 8 - IČO, obchodné meno, sídlo/miesto?

Pri kóde nakladania DO (odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti) sa kolónka 8 v ročnom ohlásení nevypĺňa a uvádza sa len sumárne množstvo takto odovzdaných odpadov (v tonách) ako aj poznámka DO a číslo súhlasu (resp. odkaz naň na konci ohlásenia).

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Bude aplikácia EnviSys nejako prepojená so štátom pripravovaným ISOH?

Áno. Sme členmi pracovnej skupiny vytvorenej Ministerstvom životného prostredia SR, ktorá má za úlohu pripomienkovať a usmerňovať vývoj Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) a jeho napojenie na existujúce systémy evidencie odpadov. Akonáhle bude zverejnená forma prepojenia s ISOH, zapracujeme ju aj do našej aplikácie.

Témy: 

Evidenčný list odpaduISOH

Kopírovať odkaz

Q&A

Potrebujem vo všetkých evidenčných listoch odpadu (ELO) zmeniť kód činnosti P (pôvodca) na M (držiteľ odpadu). Dá sa to nejak opraviť alebo musím všetky ELO vymazať a znova ich vytvoriť?

Takáto zmena zatiaľ nie je používateľom umožnená. Ak v ELO ešte nemáte žiadne záznamy (riadky), alebo je ich v ňom len zopár, najrýchlejší spôsob je chybný ELO zmazať a založiť nový so správnym kódom činnosti. Ak však už ELO obsahuje veľa záznamov, zmenu za vás vykonáme my. Stačí ak nám pošlete číslo ELO (id), ktoré vidíte v adresnom riadku prehliadača, keď máte otvorené konkrétne ELO a naši administrátori kód činnosti zmenia v priebehu niekoľkých minút.

Témy: 

Evidenčný list odpaduOprava údajov

Kopírovať odkaz

Q&A

Kde môžem zistiť, či povolené množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov neprekračujem? Upozorní ma na to aplikácia automaticky?

Celkové množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov (NO) je uvedené na obrazovke Dashboard. Ak máte v aplikácii správne zadaný súhlas (napr. súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu), systém vás prostredníctvom Notifikácií automaticky upozorní na dosiahnutie 50 % celkového povoleného množstva NO v súhlase. Ak súhlas v aplikácii zadaný nemáte, systém vás prostredníctvom Notifikácií automaticky upozorní aj na potrebu disponovania súhlasom vopred (pri dosiahnutí 50 % limitu), aby ste mali dostatok času požiadať orgán odpadového hospodárstva o vydanie súhlasu.

Témy: 

Evidencia súhlasovEvidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Je možné sledovať v grafe aj produkciu odpadov jednotlivo podľa katalógový čísel a takto v grafe ich exportovať?

Priamo v aplikácii to zatiaľ možné nie je, no viete na to využiť dáta z aplikácie (exportovať ELO do excelu – CSV) a graf ako aj ďalšie analýzy dát urobiť v exceli. Vyexportovať môžete konkrétny ELO, všetky ELO danej prevádzky, ale aj všetky ELO celej organizácie čo využijú najmä sieťový klienti a obchodné reťazce s veľkým počtom prevádzok. Tento export nájdete v pravom hornom menu aplikácie (pod vašim menom), v položke Hromadné exporty. Následne vyberte export 1002 - Hromadný export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Po zadaní hmotnosti 0 ton ZPR v ELO, požaduje aplikácia vyplnenie hmotnosti. Mám to brať tak, že nula sa neeviduje?

Áno. Nulové záznamy sa v ELO neevidujú a to tak v prípade skratky ZPR (zostatok z predchádzajúceho roka) ako aj kódov nakladania napr. Z (zhromažďovanie) a i.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Kde sa dá zmazať evidované obdobie? Rok 2019 a 2020 nepotrebujem vidieť. Omylom som vytvoril rok 2022, ktorý sa nedá odstrániť.

Funkcia odstránenia evidovaného obdobia zatiaľ nie je pre používateľov dostupná. Pri vytvorení novej organizácie/prevádzky aplikácia automaticky vytvorí rok -1 a rok +1 k aktuálnemu roku, aby mohol používateľ evidovať spätne rok dozadu alebo naopak rok dopredu. To sa využíva najmä na prelome rokov. V prípade požiadaviek na doplnenie viacerých rokov v konkrétnej prevádzke do minulosti resp. budúcnosti sú tieto požiadavky riešené individuálne. Rok, ktorý ste v aplikácii vytvorili omylom, systému evidencie nijako nevadí a bude využitý v čase, keď v ňom budete evidenciu viesť.

Témy: 

Evidenčný list odpaduNastavenia

Kopírovať odkaz

Q&A

Kde sa zobrazujú sumárne množstvá odpadov v jednotlivých evidenčných listoch (ELO)?

Prehľad sumárnych množstiev odpadu v každom ELO zobrazíte po kliknutí na zelenú záložku na obrazovke ELO vpravo hore. Po zobrazení prehľadu si túto voľbu systém zapamätá a prehľad v ELO bude zobrazovať aj pri ostatných ELO až do momentu opätovného kliknutia na túto záložku používateľom, po ktorom ho systém opäť skryje.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Dajú sa skopírovať evidenčné listy odpadu (ELO), ktoré mám vytvorené v roku 2020 do roku 2021, aby som ich nemusela všetky nanovo vytvárať?

Áno. Všetky ELO z predchádzajúceho roka sa dajú automaticky vytvoriť aj v novom roku a to prostredníctvom funkcie prenosu zostatkov z predchádzajúceho roka (ZPR).

Postup:

Postup:

1. Vyberte / aktivujte si rok 2021 v aplikácii t. j. v hornej zelenej lište budete mať zobrazený rok 2021.

2. V ľavom menu pod ikonkou koša kliknite na „Prenesenie zostatkov ZPR“

3. Skontrolujte, či na obrazovke Prenesenie zostatkov máte pri voľbe „Vytvoriť aj nulové ELO“ hodnotu „Áno“.

4. Kliknite na tlačidlo „Preniesť zostatky“ (viď nasledujúci obrázok).

Témy: 

Evidenčný list odpaduPrenos zostatkov ZPR

Kopírovať odkaz

Q&A

Export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie?

Export dát z ELO pre všetky prevádzky danej organizácie nájdete v Hromadných exportoch - 1002 - Hromadný export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie. Hromadné exporty sanachádzajú v pravom hornom menu, keď sa postavíte (kliknete) na svoje meno. Funkcia je obzvlášť vhodná pre sieťových klientov s veľkým počtom prevádzok. Export vytvorí jeden csv súbor, s ktorým môžete následne ďalej pracovať v MS Excel.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Dajú sa riadky v ELO kopírovať?

Áno, riadky ELO môžete jednoducho kopírovať. Jednoducho kliknite na ikonku Kopírovať (nachádza sa na začiatku riadka v 2. stĺpci) a systém automaticky vytvorí a uloží presnú kópiu riadku.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Dajú sa automaticky vytvoriť vznikové riadky?

Áno, vznikový riadok môžete jednoducho vytvoriť z nakladacieho riadka kliknutím na príslušnú ikonku. Ikonka sa nachádza na začiatku riadka v 3. stĺpci. Po kliknutí systém vytvorí riadok s vyplnenou hmotnosťou vznik, rovnakým dátumom a kódom nakladania Z.

Funkcia je dostupná len pre kódy činností P, M, V, O a S.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Ako zobrazím štatistiky ELO?

Štatistiky pre každé ELO je možné zobraziť na kliknutím na zelenú ikonku v pravo hore (viď. nižšie).

Systém zobrazí celkové sumy pre jednotlivé kódy nakladania.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Dajú sa stiahnuť v jednom PDF súbore všetky evidenčné listy odpadu za celú prevádzku?

Áno. Všetky evidenčné listy odpadu (ELO) za celú prevádzku stiahnete v jednom PDF súbore po kliknutí na žlté tlačidlo PDF, ktoré nájdete v zozname ELO každej prevádzky (Evidenčné listy odpadu).


Q&A

Ako stiahnem evidenčný list odpadu v PDF?

Každý evidenčný list odpadu je možné stiahnuť vo formáte PDF a následne uložiť vo vašom zariadení (PC, notebook, tablet, tel. a i.) a to kliknutím na žlté tlačidlo PDF, ktoré sa nachádza vo vnútri každého evidenčného listu odpadu medzi jeho hlavičkou a jednotlivými záznamami o odpade.