Otázky a odpovede

Téma: ISOH

Q&A

Bude aplikácia EnviSys nejako prepojená so štátom pripravovaným ISOH?

Áno. Sme členmi pracovnej skupiny vytvorenej Ministerstvom životného prostredia SR, ktorá má za úlohu pripomienkovať a usmerňovať vývoj Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) a jeho napojenie na existujúce systémy evidencie odpadov. Akonáhle bude zverejnená forma prepojenia s ISOH, zapracujeme ju aj do našej aplikácie.

Témy: 

Evidenčný list odpaduISOH

Kopírovať odkaz