Otázky a odpovede

Téma: Prenos zostatkov ZPR

Q&A

Prečo pri prenose zostatkov z predchádzajúceho roka systém nevytvorí aj nulové záznamy zostatkov v ELO k 1.1. nového roka?

Ak sa zostatok k 31.12. predchádzajúceho roka v ELO nenachádzal (bol nula), do príslušného ELO nie je potrebné zapisovať nulový zostatok k 1.1. nového roka. Do ELO v novom roku sa prenášajú a zapisujú len kladné, nenulové zostatky.

Témy: 

Prenos zostatkov ZPR

Kopírovať odkaz

Q&A

Dajú sa skopírovať evidenčné listy odpadu (ELO), ktoré mám vytvorené v roku 2020 do roku 2021, aby som ich nemusela všetky nanovo vytvárať?

Áno. Všetky ELO z predchádzajúceho roka sa dajú automaticky vytvoriť aj v novom roku a to prostredníctvom funkcie prenosu zostatkov z predchádzajúceho roka (ZPR).

Postup:

Postup:

1. Vyberte / aktivujte si rok 2021 v aplikácii t. j. v hornej zelenej lište budete mať zobrazený rok 2021.

2. V ľavom menu pod ikonkou koša kliknite na „Prenesenie zostatkov ZPR“

3. Skontrolujte, či na obrazovke Prenesenie zostatkov máte pri voľbe „Vytvoriť aj nulové ELO“ hodnotu „Áno“.

4. Kliknite na tlačidlo „Preniesť zostatky“ (viď nasledujúci obrázok).

Témy: 

Evidenčný list odpaduPrenos zostatkov ZPR

Kopírovať odkaz

Q&A

Systém neprenáša zostatky z predchádzajúceho roka (ZPR).

Systém pri prenose zostatkov ZPR kontroluje, či existujú evidenčné listy odpadu (ELO) na prenos, ktoré majú zostatok menší ako nula t.j. záporný zostatok. Ak také ELO existujú, je potrebné ich skontrolovať a údaje v nich opraviť. Následne systém kontroluje, či neexistuje v jednotlivých ELO aj záporný zostatok v kombinácii sklad a nádoba. Zo skladu a nádoby nemôžeme vyviezť viac odpadu (t.j. nakladať s ním), ako sme do nich umiestnili. Potrebné je skontrolovať, či všetky odpady ktoré v sklade a nádobe vznikli, sa z nich aj vyviezli (nakladalo sa s nimi). Pozor na sklady / nádoby s rovnakým názvom (v ELO sa javia ako totožné), no pre systém ide o rozdielne sklady / nádoby. Zoznam skladov si môžete skontrolovať na tomto odkaze: https://envisys.sk/webapp/list-warehouses. Zoznam nádob nájdete na tomto odkaze: https://envisys.sk/webapp/list-containers. V prípade existencie duplicity v názve skladu / nádoby, zmeňte názov duplicitného záznamu a následne upravte / zjednoťte sklad alebo nádobu aj v ELO.