Otázky a odpovede

Téma: Ročné ohlásenie

Q&A

Prečo nie sú v Ohlásení ani ELO vyplnené údaje o prevádzke a zodpovednej osobe?

V prípade, ak je prevádzka totožná s organizáciou, t. j. má rovnaký názov a je umiestnená na rovnakom mieste ako organizácia, v ELO ani v Ohlásení v časti PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD sa jej názov, adresa ani zodpovedná osoba neuvádza. Ide o princíp, ktorý je definovaný vyhláškou č. 366/2015 Z. z. Nastavenie, či je prevádzka totožná s organizáciou, je možné zmeniť v zozname evidovaných prevádzok. Tento zoznam nájdete v pravom hornom menu aplikácie (pod vašim menom), položka Evidované prevádzky.

Témy: 

Ročné ohlásenie

Kopírovať odkaz

Q&A

Dá sa zmazať zodpovedná osoba?

Zodpovednú osobu nie je možné zo systému vymazať. Tým je zabezpečená konzistentnosť dát. Neaktuálnu zodpovednú osobu môžete buď premenovať (aktualizovať) alebo ju označiť ako Neaktívnu v nastaveniach Zodpovedné osoby (v takom prípade nebude v ELO ponúkaná na výber). V prípade viacerých zodpovedných osôb môžete v nastaveniach Zodpovedné osoby určiť, ktorá z nich sa zobrazí v ELO a ktorá v Ohlásení.

Témy: 

Ročné ohlásenie

Kopírovať odkaz

Q&A

Dajú sa vytvoriť ročné ohlásenia za všetky prevádzky jednej organizácie naraz?

Áno. Funkciu Hromadné vytvorenie ohlásení o vzniku odpadu za celú organizáciu nájdete v pravom hornom menu aplikácie (vaše meno) pod položkou Hromadné exporty.