Otázky a odpovede

Téma: Uloženie ELO v PDF

Q&A

Dajú sa stiahnuť v jednom PDF súbore všetky evidenčné listy odpadu za celú prevádzku?

Áno. Všetky evidenčné listy odpadu (ELO) za celú prevádzku stiahnete v jednom PDF súbore po kliknutí na žlté tlačidlo PDF, ktoré nájdete v zozname ELO každej prevádzky (Evidenčné listy odpadu).


Q&A

Ako stiahnem evidenčný list odpadu v PDF?

Každý evidenčný list odpadu je možné stiahnuť vo formáte PDF a následne uložiť vo vašom zariadení (PC, notebook, tablet, tel. a i.) a to kliknutím na žlté tlačidlo PDF, ktoré sa nachádza vo vnútri každého evidenčného listu odpadu medzi jeho hlavičkou a jednotlivými záznamami o odpade.