Referencie

153
Aktívnych
používateľov
325
Evidovaných
prevádzkarní
3 083
Evidenčných
listov odpadu
44 142
Riadkov
v ELO

„Prvý on-line systém, ktorý reálne funguje a šetrí čas používateľom.
Navyše s odborným zázemím.“

Michal Sebíň, NATUR-PACK, a.s.

„Pri vypĺňaní evidenčný listov odpadu nám chýbala funkcia, ktorá by umožňovala automatický súčet množstva odpadu podľa jednotlivých kódov nakladania, avšak ihneď po oznámení bola táto funkcia doplnená do systému.“

Michaela Benková, Ekoservis RM, s.r.o.

„Na online aplikácii oceňujem najviac to, že evidenciu odpadu môžem robiť aj z domu, keď mám homeoffice.“

Mgr. Daniela Látková Arvajová, Pittel + Brausewetter s.r.o.