Získajte základný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia vyplývajúcich najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 o vodách, zákona č. 146/2023 o ochrane ovzdušia ako aj ďalších legislatívnych noriem.

Obsah školenia:

Odpadové hospodárstvo

Ochrana vôd

Ochrana ovzdušia

Iné

Komu je školenie určené:

Zamestnancom priamo zodpovedným za oblasť ochrany životného prostredia resp. environmentálnym manažérom, ale aj investorom, projektantom či všetkým, ktorí sa o povinnostiach v oblasti ochrany životného prostredia chcú dozvedieť viac.

Harmonogram školenia:

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia

Časový harmonogram je informatívny.

Školenia

Ďalšie školenia zadarmo

Prihláste sa na bezplatné online ešte dnes.

Všetky školenia

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas