Dňa 8. 5. 2024 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená Vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorá umožňuje zavedenie ohlasovania odpadov cez ISOH - informačný systém odpadového hospodárstva od 1. 1. 2026.

Na našom online školení sa dozviete:

Školenie budú viesť:

Registrácia nie je povinná, avšak zaregistrovaným účastníkom pošleme pripomienku pred termínom školenia.

Odkaz na online školenie je aktívny 5 minút pred jeho začiatkom.

Školenia

Ďalšie školenia zadarmo

Prihláste sa na bezplatné online ešte dnes.

Momentálne nie sú dostupné žiadne ďalšie školenia

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého kto chce ušetriť čas