Mnoho firiem, s ktorými sme počas našej vyše 10 ročnej praxe spolupracovali, vedie evidenciu odpadov na Evidenčných listoch odpadu (ELO) v exceli.

Pokiaľ máte excel „jeden“, môže byť všetko v poriadku. Problém však nastáva, akonáhle máte excelov viac, prípadne ak vediete evidenciu pre viacero prevádzok. Vtedy sa evidencia výrazne komplikuje, naberá na prácnosti a stráca na prehľadnosti. Ak k nej navyše pristupuje viacero používateľov, je najvyšší čas porozmýšľať nad jednoduchším a časovo efektívnejším riešením.

Online aplikácia EnviSys je vyvíjaná v spolupráci s expertným tímom environmentálnych špecialistov. Evidencii odpadov sa venujú denne a to pre najrôznejšie typy prevádzok po celom Slovensku. EnviSys umožňuje veľmi jednoduché založenie štruktúry organizácie vrátane všetkých jej prevádzkarní. Vedenie ELO je možné pre konkrétnu prevádzkareň rovnako ako aj ich online zdieľanie. Dohľad nad vedením evidencie alebo kontrolu jej správnosti tak môžu vykonávať poverení zamestnanci z centrály alebo pracovníci externej poradenskej firmy.

Aplikácia EnviSys ponúka intuitívneho sprievodcu založením nového ELO a okamžitú, automatickú kontrolu správnosti zadávaných údajov na každom riadku ELO. Samozrejmosťou je tiež automatické generovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako aj ELO v PDF formáte na jeden klik. Navyše jednotlivé ELO alebo ich zoznam je možné vyexportovať v dátovej forme (súbor CSV) pre ďalšie interné analýzy a reporty.

Online aplikácia taktiež obsahuje centrálny register nasledujúcich držiteľov odpadu, ktorý je spoločný pre všetkých jej používateľov. Rýchlo a ľahko si tak dokážete nájsť oprávnenú osobu v zmysle zákona o odpadoch, prípadne založiť novú načítaním údajov z verejne dostupných registrov.

Využitím našej online aplikácie získate istotu správneho a rýchleho vedenia evidenčných listov odpadu a plnenia zákonných povinností v oblasti odpadového hospodárstva.

Vyskúšajte si aplikáciu na 30 dní zadarmo!

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas