Cenník

Vypočítajte si koľko budete platiť

Počet prevádzok

Zvoľte si požadovaný počet prevádzok v aplikácii. Ich počet je možné neskôr kedykoľvek zmeniť.

Odpady

4,93 € / mes. bez DPH

Evidencia a ohlasovanie odpadov

 • 90+ dní ZADARMO
 • pre všetky kódy činnosti – P, M, O, S, V, R, D
 • neobmedzený počet záznamov a používateľov
 • cena podľa skutočného počtu prevádzok
 • identifikačný list nebezpečného odpadu
 • evidencia súhlasov a systém notifikácií
 • automatická kontrola evidencie
 • manažérske reporty a štatistiky
 • funkcie pre obchodné siete a reťazce
 • vážne lístky
 • úvodné školenie a konzultácia ZADARMO
Viac o funkciách

Legislatíva

0,00 € / mes. bez DPH

Monitoring legislatívy zadarmo

pravidelný mesačný monitoring nie len odpadovej legislatívy

Zhrnutie:

Počet prevádzok: 1

 • Evidencia a ohlasovanie odpadov
 • Monitoring legislatívy

Spolu: 4,93 € / mes.

Fakturovaná suma:

59,20 € / rok bez DPH

71,04 € / rok s DPH

Vyskúšať na 90+ dní zadarmo

Ceny sú bez DPH, ak nie je uvedené inak. Cenník je platný od 1. 1. 2023.

od 59,20 € ročne

Vyskúšam aplikáciu

Evidujte odpady v aplikácii sami - jednoducho, rýchlo a správne. Vytvorte si ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním na 1 klik a využite množstvo užitočných funkcií aplikácie, ktorá je vždy v súlade s legislatívou.

Získate:

 • Istotu správneho plnenia zákonných povinností v oblasti odpadového hospodárstva
 • Odbremenenie od náročnej administratívy v oblasti odpadov
 • Minimalizáciu rizika sankcií zo strany štátnych kontrolných orgánov
 • Množstvo užitočných funkcií a je vždy v súlade s legislatívou.
 • Prvých 90 dní zdarma
Prejsť na aplikáciu

od 150 € ročne

Nechám to na vás

Spracujeme vám evidenciu odpadu na evidenčných listoch odpadu - ELO a vypracujeme ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Zabezpečíme podanie ohlásenia okresnému úradu do 28. februára vo vašom mene za vás.

Získate:

 • Vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Spracovanie evidencie odpadu na evidenčných listoch odpadu
 • Elektronické podanie ročného ohlásenia okresnému úradu
 • Ročný prístupu do online aplikácie
Objednať službu

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas