Funkcie

Čas je príliš vzácny na manuálne evidovanie odpadov

Elektronická evidencia odpadov

Elektronická evidencia odpadov

Vytvoriť elektronický evidenčný list odpadu nebolo nikdy jednoduchšie. Vďaka intuitívnemu rozhraniu aplikácie je vedenie evidencie odpadov hračkou. Záznamy pridávate jednoducho ako v exceli, no k dispozícii máte veľa ďalších užitočných funkcií.

 • automatické nasadenie zostatkov
 • jednoduché kopírovanie záznamov

 • automatické vytváranie riadkov vznik / príjem
 • inteligentný systém automatickej kontroly záznamov
 • preddefinovaní nasledujúci držitelia odpadu

 • štatistika množstiev a kódov nakladania
 • jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie záznamov

 • vlastné zoznamy skladov, nádob a predchádzajúcich držiteľov
 • export evidenčných listov do PDF jednotlivo ako aj za celú prevádzku
 • hromadný export evidenčných listov do PDF za všetky prevádzky organizácie

 • export dát z evidenčných listov do excelu za celú prevádzku

 • hromadný export dát z evidenčných listov do excelu za všetky prevádzky organizácie
 • automatické vytvorenie evidenčných listov z predchádzajúceho roka
 • úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre obce
 • vážne lístky

Ročné ohlásenie

Ročné ohlásenie

Stačí 1 klik a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, vrátane všetkých jeho príloh, máte automaticky vytvorené. Okresnému úradu ho môžete zaslať v tlačenej forme poštou alebo elektronicky v PDF prostredníctvom portálu Slovensko.sk. Obchodné siete a reťazce využijú hromadné vytvorenie ohlásení pre všetky prevádzky taktiež na 1 klik.

šetrite svoj
čas

Online katalóg odpadov

Online katalóg odpadov

Vyhľadať a správne zaradiť odpad je odteraz jednoduchšie. Pomôžu vám k tomu príklady zaradenia odpadov z praxe. Samozrejmosťou je aj možnosť vytvorenia vlastného zoznamu odpadov. Z katalógu v aplikácii vytvoríte evidenčný list odpadu na pár klikov.

Identifikačné listy nebezpečného odpadu – ILNO

Identifikačné listy nebezpečného odpadu – ILNO

Vytvorenie ILNO v bezchybnej štruktúre a formáte už pre vás viac nebude problémom. Obsahovo správne ILNO zostavíte rýchlo pomocou preddefinovaných textov a ďalšie údaje doplní aplikácia automaticky. Samozrejmosťou je jednoduchá aktualizácia, kopírovanie a export ILNO do PDF.

Jednoducho

Rýchlo

Spoľahlivo

Evidencia súhlasov a systém notifikácií

Evidencia súhlasov a systém notifikácií

Nestíhate sledovať podmienky udeleného súhlasu? Teraz ho stačí zaevidovať v aplikácii a systém bude automaticky sledovať povolené množstvá, druhy odpadov, kódy nakladania ako aj termín jeho platnosti. Notifikácie vás upozornia nie len na aktuálne a blížiace sa udalosti v súhlasoch, ale aj na ďalšie povinnosti, ktoré vám pri vedení evidencie odpadov vznikli.

Prehľadné manažérske štatistiky

Prehľadné manažérske štatistiky

Ak potrebujete podrobné prehľady a štatistiky, nájdete ich v module reportov. Zvoliť si môžete vlastný počet, poradie a veľkosti grafov ako aj časové obdobia, kódy činnosti, prevádzky a kódy odpadu. Jednotlivé zostavy si jednoducho uložíte ako samostatné reporty, ktorými môžete dlhodobo sledovať trendy či vývoj produkcie odpadov.

Odporúčame

Pre koho je aplikácia EnviSys určená?

Pre každého, kto chce ušetriť čas a evidovať odpady jednoducho, rýchlo a správne.

Client type image

Firmy a živnostníci

Či ste malá firma alebo obchodný reťazec, elektronickou evidenciou ušetríte veľa času.

Viac o aplikácii
Client type image

Obce a mestá

Digitalizácia odpadového hospodárstva sa dotkne každej samosprávy. Pripravte sa na ňu.

Viac o aplikácii
Client type image

Poradcovia

Prehľadné reporty a štatistiky či jednoduché zdieľanie dát ocení nejeden profesionál.

Viac o aplikácii
Client type image

Firmy a živnostníci

Či ste malá firma alebo obchodný reťazec, elektronickou evidenciou ušetríte veľa času.

Viac o aplikácii
Client type image

Obce a mestá

Digitalizácia odpadového hospodárstva sa dotkne každej samosprávy. Pripravte sa na ňu.

Viac o aplikácii
Client type image

Poradcovia

Prehľadné reporty a štatistiky či jednoduché zdieľanie dát ocení nejeden profesionál.

Viac o aplikácii

od 59,20 € ročne

Vyskúšam aplikáciu

Evidujte odpady v aplikácii sami - jednoducho, rýchlo a správne. Vytvorte si ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním na 1 klik a využite množstvo užitočných funkcií aplikácie, ktorá je vždy v súlade s legislatívou.

Získate:

 • Istotu správneho plnenia zákonných povinností v oblasti odpadového hospodárstva
 • Odbremenenie od náročnej administratívy v oblasti odpadov
 • Minimalizáciu rizika sankcií zo strany štátnych kontrolných orgánov
 • Množstvo užitočných funkcií a je vždy v súlade s legislatívou.
 • Prvých 90 dní zdarma
Prejsť na aplikáciu

od 150 € ročne

Nechám to na vás

Spracujeme vám evidenciu odpadu na evidenčných listoch odpadu - ELO a vypracujeme ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Zabezpečíme podanie ohlásenia okresnému úradu do 28. februára vo vašom mene za vás.

Získate:

 • Vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Spracovanie evidencie odpadu na evidenčných listoch odpadu
 • Elektronické podanie ročného ohlásenia okresnému úradu
 • Ročný prístupu do online aplikácie
Objednať službu

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas