Cenník aplikácie

Zvoľte si požadovaný počet prevádzok v aplikácii. Ich počet je možné neskôr kedykoľvek zmeniť.

počet prevádzok

Odpady

cena bez DPH

Evidencia a ohlasovanie odpadov

 • 90+ dní ZADARMO
 • pre všetky kódy činnosti – P, M, O, S, V, R, D
 • neobmedzený počet záznamov a používateľov
 • cena podľa skutočného počtu prevádzok
 • identifikačný list nebezpečného odpadu
 • evidencia súhlasov a systém notifikácií
 • automatická kontrola evidencie
 • manažérske reporty a štatistiky
 • funkcie pre obchodné siete a reťazce
 • vážne lístky
 • úvodné školenie a konzultácia ZADARMO
viac o funkciách

0,00

Legislatíva

Monitoring legislatívy zadarmo

pravidelný mesačný monitoring nie len odpadovej legislatívy

0,00

Ak potrebujete zabezpečiť samotné vedenie evidencie alebo vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, kontaktujte nás.

Ceny sú bez DPH, ak nie je uvedené inak a platné od 1.1.2023.