Cenník aplikácie

Zvoľte si požadovaný počet prevádzok a modulov v aplikácii. Ich počet je možné neskôr kedykoľvek zmeniť.

počet prevádzok

moduly

Odpady

cena

Evidencia a ohlasovanie

pre všetky kódy činnosti, postačuje pre evidenciu P, M, O, S

 
0,00

Zariadenie

pre kódy činnosti V, R, D

 
0,00

Legislatíva

Monitoring legislatívy zadarmo

pravidelný mesačný monitoring nie len odpadovej legislatívy

 
0,00

Ak potrebujete zabezpečiť samotné vedenie evidencie alebo vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, kontaktujte nás.

Ceny sú vrátane 20% DPH a platné od 1.2.2019.