Cenník aplikácie

Zvoľte si požadovaný počet prevádzok v aplikácii. Ich počet je možné neskôr kedykoľvek zmeniť.

počet prevádzok

Odpady

cena bez DPH

Evidencia a ohlasovanie odpadov

  • 90+ dní ZADARMO
  • pre všetky kódy činnosti – P, M, O, S, V, R, D
  • neobmedzený počet záznamov a používateľov
  • cena podľa skutočného počtu prevádzok
  • identifikačný list nebezpečného odpadu
  • evidencia súhlasov a systém notifikácií
  • automatická kontrola evidencie
  • manažérske reporty a štatistiky
  • funkcie pre obchodné siete a reťazce
  • úvodné školenie a konzultácia ZADARMO
viac o funkciách

0,00

Legislatíva

Monitoring legislatívy zadarmo

pravidelný mesačný monitoring nie len odpadovej legislatívy

0,00

Ak potrebujete zabezpečiť samotné vedenie evidencie alebo vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, kontaktujte nás.

Ceny sú bez DPH, ak nie je uvedené inak a platné od 1.1.2023.