O nás

Spoločnosť ENVIS sa už viac ako 10 rokov zaoberá poradensko-konzultačnou činnosťou v oblasti životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo. Zámer vytvorenia online aplikácie vznikol z potreby uľahčenia, zjednodušenia a zrýchlenia našej práce pri poskytovaní environmentálneho poradenstva. Tieto výhody chceme teraz poskytnúť aj vám.

Peter Socháň

odborník na environmentálny manažment

Venuje sa aktívnemu riadeniu poradenskej firmy v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnemu manažmentu. Je odborne spôsobilou osobou v oblasti posudzovania vplyvov činností na životné prostredie.

Elena Socháňová

špecialista na odpadové hospodárstvo

Venuje sa poradensko-konzultačnej činnosti v oblasti životného prostredia so zameraním na odpadové a obalové hospodárstvo. Má praktické skúsenosti s kontrolnou činnosťou, vedením environmentálnej evidencie a vypracovávaním príslušnej dokumentácie.

Viliam Kyselovič

IT profesionál

Má dlhoročné skúsenosti s vývojom, správou a udržiavaním IT aplikácií. Informačným systémom sa venuje počas celej svojej profesionálnej kariéry. Prešiel pozíciami programátora, konzultanta, analytika, DB špecialistu, ale aj šéfa softvérového oddelenia.