Ako mediálny partner vás pozývame na 6. ročník konferencie APEL 2022 – Aktuálne požiadavky enviro legislatívy, ktorá sa uskutoční 8. 12. 2022 v Bratislave. Program konferencie zo série e+ zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2022, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch Ministerstva životného prostredia SR na rok 2023.

Tematické okruhy konferencie:

  • stavebný poriadok/EIA/IPKZ
  • ovzdušie, skleníkové plyny
  • ochrana prírody a krajiny, voda, odpady
  • legislatívne zmeny v roku 2022
  • predpokladaný legislatívny vývoj na rok 2023

Konferencia sa uskutoční prezenčne v Bratislave v Hoteli Devín a zároveň online prostredníctvom YouTube. Bližšie informácie o programe ako aj prihlášku nájdete na www.ekonferencie.sk/apel. Srdečne vás na ňu pozývame.