Novinky v aplikácii 2019 - 06

Dashboard Vytvorili sme novú obrazovku prehľadu (Dashboard) s informáciami a grafmi o vzniku jednotlivých kategórií odpadu ako aj s prehľadom o odpade prenesenom z predchádzajúceho roka (ZPR), jeho vzniku, nakladaní a zostatku v aktuálnom roku a to pre prevádzkareň ako aj celú organizáciu. Rýchlo tak...

Novinky v aplikácii 2019 - 02

Na základe požiadavky užívateľov sme do aplikácie pridali možnosť uzamknúť obdobie a zabrániť tak nežiadúcim zmenám v evidencii odpadu. Túto funkciu využijete napríklad v prípade skontrolovaného obdobia, z ktorého ste už vytvorili Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nie je žiadúce, aby sa v ňom vykonávali akékoľvek zmeny v budúcnosti. Keď aktivujete fukciu Uzamknúť obdobie,...

Novinky v aplikácii 2019 - 01

Na základe požiadavky užívateľov sme do ELO pridali filter na dátum riadku OD a DO. Veľmi rýchlo si tak dokážete skontrolovať riadky a bilanciu pohybu odpadov za vybrané obdobie. Filter sa aktivuje stlačením tlačidla Filter. Deaktiváciu filtra spravíte tlačidlom Zrušiť filter. ...

Novinky v aplikácii 2018 - 12

Zariadenia – nová agenda Do aplikácie sme pridali kompletne novú agendu zariadení pre kódy činností V, R, D. Využijú ju napríklad zberové spoločnosti. Aktualizovali sme aj Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Generovanie všetkých Ohlásení prebieha na jeden klik. ...

Novinky v aplikácii 2018 - 06

Radi by sme Vás informovali o novinke v aplikácii, ktorou sú Hromadné exporty dát z ELO. Nová funkcia umožňuje na jeden klik vygenerovať sumárne údaje z evidenčných listov odpadu (ELO) všetkých prevádzkarní tej istej organizácie, ku ktorým máte prístup, a to vo formáte CSV (XLS) pre Excel. Funkciu ocenia najmä firmy s väčším počtom prevádzok, ktoré pravidelne sledujú a vyhodnocujú ...

Novinky v aplikácii 2018 - 05

Po niekoľkých mesiacoch intenzívneho vývoja by sme Vám dnes radi predstavili novinku aplikácie EnviSys, ktorou je inteligentný systém automatickej kontroly údajov v evidenčných listoch odpadu (ELO). Aby sme Vám vedenie ELO ešte viac uľahčili, rozhodli sme sa zdieľať naše odborné „know-how“ prostredníctvom systému automatickej kontroly údajov zapísaných v ELO. Táto skvelá pomôcka za Vás skontroluje správnosť ...

Novinky v aplikácii 2018 - 02

Radi by sme Vás informovali o novinke v aplikácii, ktorou je kopírovanie riadkov v evidenčných listov odpadu (ELO). Funkciu kopírovania riadkov nájdete vo všetkých ELO na začiatku každého riadku: Stačí, ak si vyberiete riadok, ktorý chcete kopírovať a po kliknutí na ikonku „Kopí...

Novinky v aplikácii 2018 - 01

Radi by sme Vás informovali o novinke v aplikácii, ktorou je možnosť označenia evidenčných listov odpadu (ELO) hviezdičkou v zozname ELO príslušnej prevádzkarne. Táto funkcia umožňuje používateľom označiť konkrétny ELO jednou z troch farieb symbolu hviezdičky – sivou, zelenou a červenou ( ...