Novinky v aplikácii 2020 - 06

Do aplikácie sme pridali ďalšiu službu – online katalóg odpadov. Obsahuje niekoľko užitočných funkcií, ktoré uľahčia zaraďovanie odpadov ako aj zjednodušia prácu nejednému laikovi či profesionálovi.Online katalóg odpadov môžete využiť bez nutnosti registrácie v aplikácii. Jeho verejná verzia je dostupná na adrese ...

Novinky v aplikácii 2020 - 05

V spolupráci s našimi partnermi sme pre používateľov aplikácie EnviSys pripravili zaujímavé zľavy na objednávku služieb alebo tovarov u našich vybraných partnerov, ktorí sa venujú činnostiam v oblasti životného prostredia či odpadového hospodárstva. Kompletný zoznam výhod nájdete priamo v aplikácii v časti Moje bonusy (v pravom hornom...

Novinky v aplikácii 2020 - 04

Koncom minulého roka bola oficiálne uvoľnéná nová verzia programovacieho jazyka PHP 7.2, ktorá prináša nové vlastnosti, funkcie a vylepšenia. Aktuálnu verziu jadra našej aplikácie bežiacej na PHP 5 sme preto v apríli 2020 aktualizovali na verziu PHP 7.2.Tento upgrade priniesol nie len zvýšenie bezpečnosti aplikácie, a...

Novinky v aplikácii 2020 - 03

Pre zlepšenie podpory používateľov sme do aplikácie ako aj na jej verejné stránky pridali sekciu Otázky a odpovede (Q&A). Nájsť odpoveď na otázku je možné jednoduchým zadaním počiatočných písmen hľadaného slova vo vyhľadávacom poli alebo kliknutím na niektorú zo zobrazených tém.Vo...

Novinky v aplikácii 2020 - 02

Potrebujete vypočítať úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo vašej obci?V aplikácii sme pre vás pripravili prehľadnú zostavu (export údajov do Excelu), pomocou ktorej veľmi jednoducho vypočítate úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo vašej obci.Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov predstavuje percentuálny podiel zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť na celkovom množstve komunálnych o...

Novinky v aplikácii 2020 - 01

Od polovice januára sme sa spojili s online aplikáciou EVOD.sk, čím sme rozšírili a vytvorili ešte kvalitnejší poradenský tím. Posilní sa tým odborné zázemie ako aj dlhodobé prevádzkovanie aplikácie. Spolupráca pozitívne prispeje k jej ďalšiemu rozvoju vrátane pripravovaného prepojenia s Informačným systémom odpadového hospodárstva (ISOH), ktorý, v rámci rozbehnutej digitalizácie tohto ...

Novinky v aplikácii 2019 - 11

Aby sme prácu v aplikácii ešte viac uľahčili a zrýchlili, pridali sme novú funkciu – Hromadné vytvorenie ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Ocenia ju najmä obchodné reťazce, sieťoví operátori alebo firmy s väčším počtom prevádzok. Stačí jeden klikohlásenia za všetky prevádzky danej organizácie s...

Novinky v aplikácii 2019 - 10

Na zabezpečenie súladu s aktuálne platnou legislatívou sme pre používateľov, ktorí odpad evidujú v tzv. miestach vzniku, do aplikácie pridali možnosť nastaviť si konkrétny typ prevádzky. Aplikácia teraz umožňuje zvoliť si jeden z dvoch typov prevádzky a to buď Prevádzkareň, alebo Miesto vzniku. Pýtate sa, aký j...

Novinky v aplikácii 2019 - 09

Pre zefektívnenie práce sme do aplikácie pridali novú funkciu vytvorenia nulových evidenčných listov odpadu (ELO) pri prenose zostatkov z predchádzajúceho roka.Pomocou funkcie „Vytvoriť aj nulové ELO“ si môžete nastaviť, aby vám systém vytvoril v novom roku aj ELO, ktoré majú nulový zostatok t.j. vyrovnanú alebo nulovú bilanciu hmotnosti vznik/príjem a nakladan...

Novinky v aplikácii 2019 - 06

Dashboard Vytvorili sme novú obrazovku prehľadu (Dashboard) s informáciami a grafmi o vzniku jednotlivých kategórií odpadu ako aj s prehľadom o odpade prenesenom z predchádzajúceho roka (ZPR), jeho vzniku, nakladaní a zostatku v aktuálnom roku a to pre prevádzkareň ako aj celú organizáciu. Rýchlo tak...

Novinky v aplikácii 2019 - 02

Na základe požiadavky užívateľov sme do aplikácie pridali možnosť uzamknúť obdobie a zabrániť tak nežiadúcim zmenám v evidencii odpadu. Túto funkciu využijete napríklad v prípade skontrolovaného obdobia, z ktorého ste už vytvorili Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nie je žiadúce, aby sa v ňom vykonávali akékoľvek zmeny v budúcnosti. Keď aktivujete fukciu Uzamknúť obdobie,...

Novinky v aplikácii 2019 - 01

Na základe požiadavky užívateľov sme do ELO pridali filter na dátum riadku OD a DO. Veľmi rýchlo si tak dokážete skontrolovať riadky a bilanciu pohybu odpadov za vybrané obdobie. Filter sa aktivuje stlačením tlačidla Filter. Deaktiváciu filtra spravíte tlačidlom Zrušiť filter. ...

Novinky v aplikácii 2018 - 12

Zariadenia – nová agenda Do aplikácie sme pridali kompletne novú agendu zariadení pre kódy činností V, R, D. Využijú ju napríklad zberové spoločnosti. Aktualizovali sme aj Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Generovanie všetkých Ohlásení prebieha na jeden klik. ...

Novinky v aplikácii 2018 - 06

Radi by sme Vás informovali o novinke v aplikácii, ktorou sú Hromadné exporty dát z ELO. Nová funkcia umožňuje na jeden klik vygenerovať sumárne údaje z evidenčných listov odpadu (ELO) všetkých prevádzkarní tej istej organizácie, ku ktorým máte prístup, a to vo formáte CSV (XLS) pre Excel. Funkciu ocenia najmä firmy s väčším počtom prevádzok, ktoré pravidelne sledujú a vyhodnocujú ...

Novinky v aplikácii 2018 - 05

Po niekoľkých mesiacoch intenzívneho vývoja by sme Vám dnes radi predstavili novinku aplikácie EnviSys, ktorou je inteligentný systém automatickej kontroly údajov v evidenčných listoch odpadu (ELO). Aby sme Vám vedenie ELO ešte viac uľahčili, rozhodli sme sa zdieľať naše odborné „know-how“ prostredníctvom systému automatickej kontroly údajov zapísaných v ELO. Táto skvelá pomôcka za Vás skontroluje správnosť ...

Novinky v aplikácii 2018 - 02

Radi by sme Vás informovali o novinke v aplikácii, ktorou je kopírovanie riadkov v evidenčných listov odpadu (ELO). Funkciu kopírovania riadkov nájdete vo všetkých ELO na začiatku každého riadku: Stačí, ak si vyberiete riadok, ktorý chcete kopírovať a po kliknutí na ikonku „Kopí...

Novinky v aplikácii 2018 - 01

Radi by sme Vás informovali o novinke v aplikácii, ktorou je možnosť označenia evidenčných listov odpadu (ELO) hviezdičkou v zozname ELO príslušnej prevádzkarne. Táto funkcia umožňuje používateľom označiť konkrétny ELO jednou z troch farieb symbolu hviezdičky – sivou, zelenou a červenou ( ...