V prípade, ak je prevádzka totožná s organizáciou, t. j. má rovnaký názov a je umiestnená na rovnakom mieste ako organizácia, v ELO ani v Ohlásení v časti PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD sa jej názov, adresa ani zodpovedná osoba neuvádza. Ide o princíp, ktorý je definovaný vyhláškou č. 366/2015 Z. z. Nastavenie, či je prevádzka totožná s organizáciou, je možné zmeniť v zozname evidovaných prevádzok. Tento zoznam nájdete v pravom hornom menu aplikácie (pod vašim menom), položka Evidované prevádzky.