Značka:

evidencia odpadu online

Novinky v aplikácii 2020 - 01

Od polovice januára sme sa spojili s online aplikáciou EVOD.sk, čím sme rozšírili a vytvorili ešte kvalitnejší poradenský tím. Posilní sa tým odborné zázemie ako aj dlhodobé prevádzkovanie aplikácie. Spolupráca pozitívne prispeje k jej ďalšiemu rozvoju vrátane pripravovaného prepojenia s Informačným systémom odpadového hospodárstva (ISOH), ktorý, v rámci rozbehnutej digitalizácie tohto ...

Novinky v aplikácii 2019 - 11

Aby sme prácu v aplikácii ešte viac uľahčili a zrýchlili, pridali sme novú funkciu – Hromadné vytvorenie ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Ocenia ju najmä obchodné reťazce, sieťoví operátori alebo firmy s väčším počtom prevádzok. Stačí jeden klikohlásenia za všetky prevádzky danej organizácie s...

Novinky v aplikácii 2019 - 10

Na zabezpečenie súladu s aktuálne platnou legislatívou sme pre používateľov, ktorí odpad evidujú v tzv. miestach vzniku, do aplikácie pridali možnosť nastaviť si konkrétny typ prevádzky. Aplikácia teraz umožňuje zvoliť si jeden z dvoch typov prevádzky a to buď Prevádzkareň, alebo Miesto vzniku. Pýtate sa, aký j...

Novinky v aplikácii 2019 - 09

Pre zefektívnenie práce sme do aplikácie pridali novú funkciu vytvorenia nulových evidenčných listov odpadu (ELO) pri prenose zostatkov z predchádzajúceho roka.Pomocou funkcie „Vytvoriť aj nulové ELO“ si môžete nastaviť, aby vám systém vytvoril v novom roku aj ELO, ktoré majú nulový zostatok t.j. vyrovnanú alebo nulovú bilanciu hmotnosti vznik/príjem a nakladan...

Novinky v aplikácii 2019 - 06

Dashboard Vytvorili sme novú obrazovku prehľadu (Dashboard) s informáciami a grafmi o vzniku jednotlivých kategórií odpadu ako aj s prehľadom o odpade prenesenom z predchádzajúceho roka (ZPR), jeho vzniku, nakladaní a zostatku v aktuálnom roku a to pre prevádzkareň ako aj celú organizáciu. Rýchlo tak...

Novinky v aplikácii 2019 - 02

Na základe požiadavky užívateľov sme do aplikácie pridali možnosť uzamknúť obdobie a zabrániť tak nežiadúcim zmenám v evidencii odpadu. Túto funkciu využijete napríklad v prípade skontrolovaného obdobia, z ktorého ste už vytvorili Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nie je žiadúce, aby sa v ňom vykonávali akékoľvek zmeny v budúcnosti. Keď aktivujete fukciu Uzamknúť obdobie,...

Novinky v aplikácii 2019 - 01

Na základe požiadavky užívateľov sme do ELO pridali filter na dátum riadku OD a DO. Veľmi rýchlo si tak dokážete skontrolovať riadky a bilanciu pohybu odpadov za vybrané obdobie. Filter sa aktivuje stlačením tlačidla Filter. Deaktiváciu filtra spravíte tlačidlom Zrušiť filter. ...

Novinky v aplikácii 2018 - 12

Zariadenia – nová agenda Do aplikácie sme pridali kompletne novú agendu zariadení pre kódy činností V, R, D. Využijú ju napríklad zberové spoločnosti. Aktualizovali sme aj Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Generovanie všetkých Ohlásení prebieha na jeden klik. ...

Novinky v aplikácii 2018 - 06

Radi by sme Vás informovali o novinke v aplikácii, ktorou sú Hromadné exporty dát z ELO. Nová funkcia umožňuje na jeden klik vygenerovať sumárne údaje z evidenčných listov odpadu (ELO) všetkých prevádzkarní tej istej organizácie, ku ktorým máte prístup, a to vo formáte CSV (XLS) pre Excel. Funkciu ocenia najmä firmy s väčším počtom prevádzok, ktoré pravidelne sledujú a vyhodnocujú ...

Novinky v aplikácii 2018 - 05

Po niekoľkých mesiacoch intenzívneho vývoja by sme Vám dnes radi predstavili novinku aplikácie EnviSys, ktorou je inteligentný systém automatickej kontroly údajov v evidenčných listoch odpadu (ELO). Aby sme Vám vedenie ELO ešte viac uľahčili, rozhodli sme sa zdieľať naše odborné „know-how“ prostredníctvom systému automatickej kontroly údajov zapísaných v ELO. Táto skvelá pomôcka za Vás skontroluje správnosť ...

Novinky v aplikácii 2018 - 02

Radi by sme Vás informovali o novinke v aplikácii, ktorou je kopírovanie riadkov v evidenčných listov odpadu (ELO). Funkciu kopírovania riadkov nájdete vo všetkých ELO na začiatku každého riadku: Stačí, ak si vyberiete riadok, ktorý chcete kopírovať a po kliknutí na ikonku „Kopí...

Novinky v aplikácii 2018 - 01

Radi by sme Vás informovali o novinke v aplikácii, ktorou je možnosť označenia evidenčných listov odpadu (ELO) hviezdičkou v zozname ELO príslušnej prevádzkarne. Táto funkcia umožňuje používateľom označiť konkrétny ELO jednou z troch farieb symbolu hviezdičky – sivou, zelenou a červenou ( ...

4 tipy na vytvorenie a podanie elektronického ohlásenia o vzniku odpadu

Pôvodcovia a držitelia odpadov sú do konca februára nasledujúceho roka povinní podať ročné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok. Prinášame vám niekoľko tipov na jednoduché a rýchle vytvorenie ohlásenia a jeho efektívne elektronické podanie príslušnému okresnému úradu. ...

Evidencia odpadu online

Mnoho firiem, s ktorými sme počas našej vyše 10 ročnej praxe spolupracovali, vedie evidenciu odpadov na Evidenčných listoch odpadu (ELO) v exceli. Pokiaľ máte excel „jeden“, môže byť všetko v poriadku. Problém však nastáva, akonáhle máte excelov viac, prípadne ak vediete evidenciu pre viacero prevádzok. Vtedy sa evidencia výrazne komplikuje, naberá na prácnosti a stráca na prehľadnosti. Ak k nej navyše pri...