Vzory ohlásení

Ak z nejakého dôvodu potrebujete vyplniť rukou ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, jeho vzor od roku 2018 po súčasnosť pre vás archivujeme.

Ročné ohlásenie si však môžete vytvoriť na 1 klik prostredníctvom našej online aplikácie. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Pozrite si tiež naše odborné články, ktoré sa venujú evidencii odpadu a vypracovaniu ročného ohlásenia.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého kto chce ušetriť čas