Tohtoročná úroda v našej aplikácii prináša množstvo pestrofarebných grafov rôznych druhov.

Prehľadné štatistiky

Do aplikácie sme pridali nový modul Reporty, z ktorého už na prvý pohľad získate komplexný prehľad o stave odpadového hospodárstva vašej firmy. Reporty ocenia tak malé spoločnosti ako aj tie s väčším počtom prevádzok.

Pomocou inteligentných filtrov si pripravíte rôznorodé prehľady za jednotlivé časové obdobia, skupiny prevádzok, kódy a druhy odpadu či spôsoby nakladania s ním.

Grafy môžete v prehľadoch upravovať (zväčšiť alebo zmenšiť ich veľkosť), meniť ich vzájomné poradie alebo ich z prehľadu odstrániť. Sami tak rozhodnete, ktoré grafy v reporte zobrazíte.

Každý report s vlastným výberom grafov si môžete v aplikácii uložiť. Samozrejmosťou je aj možnosť stiahnutia reportov v PDF formáte a ich následná tlač alebo zaslanie emailom.

Modul reporty využijete nie len na rýchlu a efektívnu kontrolu, ale aj ako manažérsky nástroj na analýzu a prezentáciu stavu odpadového hospodárstva vašej firmy.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas