Otázky a odpovede

Téma: Nastavenia

Q&A

Ako deaktivovat prevádzku?

Kliknite na položku „Prevádzky“ v hornej zelenej lište aplikácie, alebo v pravom hornom menu vyberte „Evidované prevádzky“. Potom kliknite na názov prevádzky, ktorú chcete deaktivovať. Otvorí sa detail tejto prevádzky, v ktorom zmeňte atribút „Stav“ na „Neaktívna“ a potvrďte zeleným tlačidlom.

Upozornenie: deaktivovaná prevádzka sa už nebude zobrazovať v hornom zozname prevádzok a nebude zarátaná do počtu prevádzok pre účely predplatenej licencie.

Témy: 

Nastavenia

Kopírovať odkaz

Q&A

Nevymažú sa mi údaje v prevádzke, ak zmením jej stav na neaktívna?

Po zmene stavu prevádzky na „Neaktívna“ ostanú všetky údaje (napr. ELO, súhlasy a i.) v neaktívnej prevádzke zachované. Neaktívna prevádzka sa však nebude zobrazovať vo vysypávacom menu v hornej časti aplikácie a nebude započítavaná do aktuálneho počtu predplatených prevádzok. Nastavenie neaktívnej prevádzky použite v prípade, že ste prevádzku vytvorili omylom alebo evidovanie odpadu v nej už skončilo (napr. ukončením stavby a pod.).

Témy: 

Nastavenia

Kopírovať odkaz

Q&A

Kde sa dá zmazať evidované obdobie? Rok 2019 a 2020 nepotrebujem vidieť. Omylom som vytvoril rok 2022, ktorý sa nedá odstrániť.

Funkcia odstránenia evidovaného obdobia zatiaľ nie je pre používateľov dostupná. Pri vytvorení novej organizácie/prevádzky aplikácia automaticky vytvorí rok -1 a rok +1 k aktuálnemu roku, aby mohol používateľ evidovať spätne rok dozadu alebo naopak rok dopredu. To sa využíva najmä na prelome rokov. V prípade požiadaviek na doplnenie viacerých rokov v konkrétnej prevádzke do minulosti resp. budúcnosti sú tieto požiadavky riešené individuálne. Rok, ktorý ste v aplikácii vytvorili omylom, systému evidencie nijako nevadí a bude využitý v čase, keď v ňom budete evidenciu viesť.

Témy: 

Evidenčný list odpaduNastavenia

Kopírovať odkaz

Q&A

Dá sa nastaviť stránka Evidenčné listy odpadu ako domovská stránka aplikácie?

Áno. Ako domovskú stránku (home page), ktorá sa zobrazí po prihlásení používateľa do aplikácie alebo po kliknutí na ikonku domčeka v ľavom menu aplikácie, je možné nastaviť buď stránku Dashboard (predvolené nastavenie), alebo stránku Evidenčné listy odpadu a to po kliknutí na prepínač s domčekom, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu oboch stránok.